About me

เกี่ยวกับเจ้าของเว็บไซต์💕💕

นามปากกา :: นานะ・なな
บ้านเกิด :: จังหวัดพิษณุโลก
ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน :: จังหวัดไอจิ ประเทศญี่่ปุ่น
งานอดิเรก :: อ่านหนังสือ,เขียนบล็อก,ถ่ายรูป,เย็บผ้า,ทำเครื่องประดับ,ทำอาหาร
การศึกษา :: – จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
– จบการศึกษาปริญญาโทคณะ Linguistic Science สาขาJapanese Education (การสอนภาษาญี่่ปุ่น) มหาวิทยาลัยนันซัน จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
ปัจจุบัน :: ・แอดมินแฟนเพจ Japanista นานาญี่ปุ่น
・ล่ามและนักแปลฟรีแลนซ์ให้กับบริษัทต่าง ๆ
・อาจารย์พิเศษวิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
・ตากล้องรับงานถ่ายพอร์ทเทรท
・ติวเตอร์ออนไลน์ (ภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ,การสนทนาภาษาอังกฤษให้กับชาวญี่ปุ่น)

CONTACT US

ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Email :: instagram.nana.77(@)gmail.com